Lunndörren
Start Ekorrpasset Snasahögarna Härjedalen Lunndörren Norska Sylarna Rundhögen Vålådalen Tempeldalen Jämttriangeln

Home

Den rösade leden Vålådalen - Lundörren - Vålåstugan - Helags.

Hela denna led är mycket sevärd på sträckan passerar det mesta i fjällmiljöer, allt ifrån djupa fjällurskogar till rent alpina trakter med glaciärer. Den första etappen mellan Vålådalens fjällanläggningar och Lunndörrsstugorna går genom en tät fjällurskog. Det finns flera parallella leder som sammanstrålar när Lunndörrsstugorna. Nära stugorna kommer man rätt nära fjället Santa. En lagom kvällspromenad är att gå in i U-dalen Lunndörrspasset, som är mycket pampigt i den här delen.

Nästa dag går man parallellt med bergskedjan Lunndörrsfjällen och passerar numera över de stora vattendragen på broar. Efter bron över Vålån stiger leden upp mot kalfjället där Vålåstugan ligger. Vålåkåtan i närheten av bron över Vålån missas nog av de flesta, eftersom den smälter in i omgivningarna och är svårfunnen som de flesta kåtor.

Efter Vålåstugan far leden runt i en myr innan den stiger upp mot landskapsgränsen på Härjångsfjällens sluttning. Man tar sig fram längs denna långa sluttning till Ljunganvadet. Som först går över en rätt häftig och strid tvärjåkk och sedan efter en nittiograders sväng fortsätter i ett bredare vad över Ljungans huvudfåra. Den svåraste biten är faktiskt den som går över tvärjåkken. Själva Ljungan passeras på stora vadstenar som lagts ut i strömmen.

Efter vadet leds man vidare mellan en massa små och stora sjöar. På håll ser man en präktig stenklump med en ganska skarp profil det är Snusestöten. Då man passerat en större sjö Snusesjön bär det uppför till ett högt liggande pass på en långsträckt fjällsluttning. Då man passerat över passet ser man dalgången där Helagsstugorna ligger drygt en kilometer bort. Bakom stugorna sticker Helagsfjället högt upp med sin glaciär, som skall vara den sydligaste i Sverige.

I alla stugorna kan man under turistsäsongerna köpa enklare proviant så man slipper släpa ihjäl sig på ryggsäcken som längre norrut. Avstånden är måttliga drygt 12 km på de två första etapperna, men sträckan mellan Vålåstugan och Helags är lång och dryg över 26 km. Det enda större vadet som förekommer är det över Ljungan med tillflödet, där man nog bör passa sig speciellt noga när förutsättningarna är uppfyllda för högvatten. Det finns faktiskt ett rastskydd på leden mellan Vålåstugan och Helags, men det ligger en bit bort drygt 2 km på vinterleden där den passerar över Ljungan.

I Helags finns det en hel del att göra om man inte vill bara laga mat och spela Plockepinn. Är man väldigt ambitiös kan man göra en dagstur runt glaciären över Helagstoppen. Känner man inte för detta kan man runda själva Helags men det är en dryg tur med på sina ställen rätt marig terräng.

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-16